ĐỐI TÁC

Truyền đạt & Giao tiếp khắp Hàn Quốc !

CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

Tây Âu

27 công ty bao gồm công ty Amplexor

Châu Á

38 công ty bao gồm công ty Brainwork

Bắc Mỹ

45 công ty bao gồm công ty Transperfect

Đông Âu

15 công ty bao gồm công ty Moravia

Trung Đông

5 công ty bao gồm công ty Gulf Translations

Trung và Nam Mỹ

5 công ty bao gồm công ty Cultures Connection